Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

Miền Trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 01/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 01; 08; 01 00; 01 00
1 11 12
2 22 24; 20 20; 25; 23
3 30 34; 35 36; 38; 39; 39
4 44 41 40; 43
5 50 58; 55
6 61 65; 60; 65
7 73; 71; 77; 70 70; 75; 70 71; 77
8 88; 82 81; 84; 88 89
9 99; 93 90 90

Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 31/05/2023

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/05/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07
1 16; 15 15; 11; 18; 14
2 29; 20; 24 25; 29
3 32; 36 33; 35; 35; 31
4 42
5 57; 51; 57; 52 50; 59
6 66 66
7
8 84; 81 89
9 99 99; 95; 91

Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 30/05/2023

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/05/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 09; 09 00; 08
1 11 11
2 25 27; 29
3 34 35
4 46
5 58; 51; 51 52
6 64; 61 62; 68; 62
7 76 71; 75; 76
8 86; 83; 89; 85 84; 83; 82
9 96; 92

Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 29/05/2023

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/05/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung
Đầu Huế Phú Yên
0 05; 02 00; 09; 03
1 12; 10; 13 15; 14
2 20 27; 28; 25
3 36 31
4 48 40
5 52; 55
6 67; 61 64
7 74; 71 74
8 85; 88; 86 80; 82; 86
9 96; 97

Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 28/05/2023

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 28/05/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 05 09; 01; 06
1 11; 18 13 14
2 24 25
3 37; 36 33; 38; 39 38
4 43; 49; 48; 47 47; 41
5 59; 53 56
6 68; 69; 64; 69; 63 66; 68; 67
7 72; 75; 79 73; 74; 77; 75; 72 77
8 83 86; 80
9 93; 95 96; 91 90; 91
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số