Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 03-02-2023

Soi cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 02/02/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 1 lần
01 2 lần
   
   
04 1 lần
   
   
   
   
09 3 lần
Đầu 1
10 1 lần
11 2 lần
   
   
14 1 lần
   
   
   
18 1 lần
19 2 lần
Đầu 2
20 1 lần
21 3 lần
   
23 2 lần
24 3 lần
25 1 lần
26 1 lần
27 2 lần
28 1 lần
29 3 lần
Đầu 3
   
   
   
   
34 1 lần
   
   
   
38 1 lần
39 1 lần
Đầu 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 5
50 1 lần
51 3 lần
   
53 2 lần
54 2 lần
55 1 lần
56 1 lần
57 2 lần
   
59 3 lần
Đầu 6
60 3 lần
61 6 lần
   
63 4 lần
64 4 lần
65 2 lần
66 1 lần
67 4 lần
   
69 5 lần
Đầu 7
70 1 lần
71 2 lần
   
   
74 4 lần
   
   
   
78 1 lần
79 5 lần
Đầu 8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 9
90 2 lần
91 5 lần
   
93 1 lần
94 2 lần
   
   
97 2 lần
   
99 3 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 1 ngày tính từ 02/02/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 5 ngày 02/02/2023
ĐB 60755
G1 35682
G2 29934 63527
G3 36869 93254 18961
79187 66574 51138
G4 9942 3708 0879 3794
G5 1300 9770 4034
6902 1730 9819
G6 104 606 619
G7 51 19 90 89
Lô tô
55 82 34 27 69 54 61
87 74 38 42 08 79 94
00 70 34 02 30 19 04
06 19 51 19 90 89
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 01/02/2023
ĐB 34838
G1 29989
G2 64285 65938
G3 54835 94648 82384
40292 70918 01062
G4 8441 1468 0916 5129
G5 6463 5037 7184
2312 3165 6247
G6 042 076 709
G7 74 54 61 06
Lô tô
38 89 85 38 35 48 84
92 18 62 41 68 16 29
63 37 84 12 65 47 42
76 09 74 54 61 06
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số