Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống trước 03-02-2023

Soi cầu loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/02/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 2 lần
01 1 lần
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 1
10 1 lần
11 1 lần
   
   
   
   
   
17 1 lần
18 1 lần
19 2 lần
Đầu 2
20 1 lần
21 1 lần
   
   
24 1 lần
25 1 lần
   
   
   
29 1 lần
Đầu 3
30 1 lần
31 1 lần
   
33 4 lần
   
   
   
37 1 lần
   
39 2 lần
Đầu 4
40 1 lần
41 3 lần
   
   
   
   
   
47 1 lần
48 2 lần
49 2 lần
Đầu 5
   
51 1 lần
   
53 2 lần
54 1 lần
55 4 lần
56 1 lần
57 3 lần
58 2 lần
59 2 lần
Đầu 6
60 2 lần
61 1 lần
   
63 1 lần
64 2 lần
   
66 1 lần
   
   
69 4 lần
Đầu 7
70 1 lần
   
   
   
74 1 lần
75 1 lần
76 2 lần
   
78 1 lần
79 2 lần
Đầu 8
80 2 lần
81 1 lần
   
   
   
   
86 1 lần
   
88 1 lần
89 3 lần
Đầu 9
   
91 2 lần
   
93 2 lần
94 1 lần
   
   
97 1 lần
98 2 lần
99 2 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 02/02/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 5 ngày 02/02/2023
ĐB 60755
G1 35682
G2 29934 63527
G3 36869 93254 18961
79187 66574 51138
G4 9942 3708 0879 3794
G5 1300 9770 4034
6902 1730 9819
G6 104 606 619
G7 51 19 90 89
Lô tô
55 82 34 27 69 54 61
87 74 38 42 08 79 94
00 70 34 02 30 19 04
06 19 51 19 90 89
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 01/02/2023
ĐB 34838
G1 29989
G2 64285 65938
G3 54835 94648 82384
40292 70918 01062
G4 8441 1468 0916 5129
G5 6463 5037 7184
2312 3165 6247
G6 042 076 709
G7 74 54 61 06
Lô tô
38 89 85 38 35 48 84
92 18 62 41 68 16 29
63 37 84 12 65 47 42
76 09 74 54 61 06
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 31/01/2023
ĐB 30061
G1 21284
G2 95201 18959
G3 39371 85823 24941
22036 22477 18709
G4 1081 8622 3216 0868
G5 8908 5675 3757
0290 6421 3461
G6 940 315 055
G7 07 15 20 49
Lô tô
61 84 01 59 71 23 41
36 77 09 81 22 16 68
08 75 57 90 21 61 40
15 55 07 15 20 49
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 30/01/2023
ĐB 16179
G1 12198
G2 66824 97525
G3 76829 01458 00678
04710 93846 11457
G4 3440 5637 9612 9495
G5 2099 6964 0572
7189 8620 3391
G6 901 919 624
G7 96 65 03 70
Lô tô
79 98 24 25 29 58 78
10 46 57 40 37 12 95
99 64 72 89 20 91 01
19 24 96 65 03 70
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số