Soi Cầu Giải Đặc Biệt Truyền Thống trước 01-06-2023

Soi cầu loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 31/05/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 7 lần
01 7 lần
02 10 lần
03 10 lần
04 7 lần
05 2 lần
06 12 lần
07 10 lần
08 17 lần
09 6 lần
Đầu 1
10 8 lần
11 2 lần
12 6 lần
13 6 lần
14 9 lần
15 2 lần
16 7 lần
17 3 lần
18 12 lần
19 2 lần
Đầu 2
20 9 lần
21 7 lần
22 11 lần
23 14 lần
24 10 lần
25 2 lần
26 13 lần
27 11 lần
28 20 lần
29 6 lần
Đầu 3
30 10 lần
31 7 lần
32 8 lần
33 8 lần
34 7 lần
35 2 lần
36 7 lần
37 8 lần
38 12 lần
39 5 lần
Đầu 4
40 16 lần
41 12 lần
42 15 lần
43 21 lần
44 19 lần
45 4 lần
46 25 lần
47 16 lần
48 24 lần
49 12 lần
Đầu 5
50 2 lần
   
52 2 lần
53 4 lần
54 2 lần
   
56 2 lần
   
58 5 lần
   
Đầu 6
60 22 lần
61 24 lần
62 26 lần
63 29 lần
64 29 lần
65 9 lần
66 34 lần
67 29 lần
68 38 lần
69 19 lần
Đầu 7
70 6 lần
71 3 lần
72 3 lần
73 8 lần
74 8 lần
75 2 lần
76 7 lần
77 4 lần
78 12 lần
79 2 lần
Đầu 8
80 17 lần
81 13 lần
82 19 lần
83 18 lần
84 24 lần
85 6 lần
86 23 lần
87 18 lần
88 25 lần
89 11 lần
Đầu 9
90 11 lần
91 3 lần
92 8 lần
93 8 lần
94 13 lần
95 3 lần
96 15 lần
97 6 lần
98 14 lần
99 3 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 2 ngày tính từ 31/05/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 31/05/2023
ĐB 88961
G1 40956
G2 31944 49287
G3 19424 05612 78426
30296 38763 87816
G4 9466 8678 4184 2567
G5 7313 3260 1908
1779 7508 4262
G6 169 307 843
G7 87 02 22 91
Lô tô
61 56 44 87 24 12 26
96 63 16 66 78 84 67
13 60 08 79 08 62 69
07 43 87 02 22 91
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 30/05/2023
ĐB 20765
G1 15037
G2 35868 93065
G3 57840 39646 93650
76407 80500 27833
G4 7861 9818 7371 0560
G5 7185 0130 9462
2951 0104 1993
G6 287 387 650
G7 96 60 37 21
Lô tô
65 37 68 65 40 46 50
07 00 33 61 18 71 60
85 30 62 51 04 93 87
87 50 96 60 37 21
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 29/05/2023
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Lô tô
67 38 38 67 26 65 36
15 53 42 42 49 65 92
94 71 49 37 23 42 48
91 15 78 91 21 34
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số