Soi Cầu Loto Truyền thống trước 28-09-2023

Soi cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/09/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 2 lần
01 4 lần
02 5 lần
03 6 lần
04 6 lần
05 2 lần
06 6 lần
07 3 lần
   
09 1 lần
Đầu 1
10 3 lần
   
12 6 lần
13 6 lần
14 9 lần
15 6 lần
16 5 lần
17 2 lần
18 3 lần
19 1 lần
Đầu 2
20 4 lần
21 7 lần
22 18 lần
23 6 lần
   
25 2 lần
26 12 lần
27 2 lần
28 5 lần
29 3 lần
Đầu 3
30 3 lần
31 4 lần
32 7 lần
33 2 lần
34 3 lần
35 1 lần
36 6 lần
37 1 lần
38 1 lần
39 1 lần
Đầu 4
40 3 lần
41 2 lần
42 1 lần
   
44 4 lần
45 2 lần
46 3 lần
47 4 lần
48 2 lần
   
Đầu 5
50 1 lần
51 1 lần
52 9 lần
53 2 lần
54 2 lần
55 2 lần
56 6 lần
   
58 1 lần
   
Đầu 6
60 2 lần
61 5 lần
62 13 lần
63 4 lần
64 2 lần
65 5 lần
66 5 lần
67 1 lần
68 1 lần
69 1 lần
Đầu 7
70 4 lần
   
72 5 lần
73 3 lần
74 3 lần
75 3 lần
76 6 lần
77 1 lần
78 2 lần
79 1 lần
Đầu 8
80 1 lần
81 2 lần
82 2 lần
   
84 1 lần
85 3 lần
86 4 lần
87 1 lần
   
   
Đầu 9
90 3 lần
   
92 1 lần
   
94 1 lần
95 2 lần
96 1 lần
97 1 lần
98 1 lần
   
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 27/09/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 27/09/2023
ĐB 93447
G1 71106
G2 67705 00384
G3 67673 22611 18030
35885 62710 86306
G4 7621 1221 9671 5497
G5 2608 8234 3524
0541 6323 6518
G6 043 466 205
G7 56 28 22 74
Lô tô
47 06 05 84 73 11 30
85 10 06 21 21 71 97
08 34 24 41 23 18 43
66 05 56 28 22 74
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 26/09/2023
ĐB 45236
G1 33099
G2 92248 85832
G3 19963 86594 04650
57903 51103 34001
G4 9605 8174 8695 3932
G5 1100 9835 6748
3452 5816 9380
G6 003 883 109
G7 34 77 84 81
Lô tô
36 99 48 32 63 94 50
03 03 01 05 74 95 32
00 35 48 52 16 80 03
83 09 34 77 84 81
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 25/09/2023
ĐB 68779
G1 71548
G2 82470 84221
G3 03065 37527 36975
08761 59916 52871
G4 9605 6005 9627 8751
G5 2897 5156 0016
2707 3603 9705
G6 665 493 022
G7 83 14 68 77
Lô tô
79 48 70 21 65 27 75
61 16 71 05 05 27 51
97 56 16 07 03 05 65
93 22 83 14 68 77
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 24/09/2023
ĐB 62778
G1 20839
G2 29228 65528
G3 22314 73466 17819
70905 97087 67176
G4 8299 1202 0788 8971
G5 5759 0216 3733
2360 8984 1505
G6 067 617 701
G7 40 44 30 51
Lô tô
78 39 28 28 14 66 19
05 87 76 99 02 88 71
59 16 33 60 84 05 67
17 01 40 44 30 51

Dò vé số

Lịch mở thưởng