Soi Cầu Loto Truyền thống trước 01-06-2023

Soi cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/05/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
   
   
03 1 lần
04 1 lần
05 1 lần
   
07 1 lần
08 2 lần
09 1 lần
Đầu 1
10 2 lần
11 1 lần
12 3 lần
13 1 lần
14 3 lần
15 1 lần
16 2 lần
17 3 lần
18 3 lần
19 2 lần
Đầu 2
20 1 lần
21 2 lần
22 1 lần
23 4 lần
   
25 1 lần
26 2 lần
27 2 lần
28 5 lần
29 1 lần
Đầu 3
30 1 lần
31 3 lần
32 6 lần
33 3 lần
34 2 lần
   
36 4 lần
37 3 lần
38 8 lần
39 3 lần
Đầu 4
40 3 lần
41 4 lần
42 5 lần
43 4 lần
44 4 lần
45 4 lần
46 8 lần
47 17 lần
48 8 lần
49 8 lần
Đầu 5
   
   
52 3 lần
   
54 2 lần
55 1 lần
56 1 lần
57 1 lần
58 3 lần
59 1 lần
Đầu 6
60 4 lần
61 5 lần
62 3 lần
63 9 lần
64 2 lần
65 4 lần
66 6 lần
67 14 lần
68 9 lần
69 6 lần
Đầu 7
70 3 lần
71 1 lần
72 3 lần
73 3 lần
74 1 lần
   
76 1 lần
77 7 lần
78 8 lần
79 2 lần
Đầu 8
80 3 lần
   
82 6 lần
83 9 lần
84 1 lần
85 3 lần
86 6 lần
87 17 lần
88 5 lần
89 6 lần
Đầu 9
90 5 lần
91 3 lần
92 4 lần
93 7 lần
94 2 lần
95 1 lần
96 5 lần
97 6 lần
98 5 lần
99 3 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 31/05/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 31/05/2023
ĐB 88961
G1 40956
G2 31944 49287
G3 19424 05612 78426
30296 38763 87816
G4 9466 8678 4184 2567
G5 7313 3260 1908
1779 7508 4262
G6 169 307 843
G7 87 02 22 91
Lô tô
61 56 44 87 24 12 26
96 63 16 66 78 84 67
13 60 08 79 08 62 69
07 43 87 02 22 91
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 30/05/2023
ĐB 20765
G1 15037
G2 35868 93065
G3 57840 39646 93650
76407 80500 27833
G4 7861 9818 7371 0560
G5 7185 0130 9462
2951 0104 1993
G6 287 387 650
G7 96 60 37 21
Lô tô
65 37 68 65 40 46 50
07 00 33 61 18 71 60
85 30 62 51 04 93 87
87 50 96 60 37 21
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 29/05/2023
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Lô tô
67 38 38 67 26 65 36
15 53 42 42 49 65 92
94 71 49 37 23 42 48
91 15 78 91 21 34
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 28/05/2023
ĐB 79459
G1 32985
G2 36739 28089
G3 00824 84828 31874
10126 29991 97383
G4 9781 9537 5387 9377
G5 7327 8876 8618
0448 3320 6967
G6 972 313 256
G7 71 50 32 80
Lô tô
59 85 39 89 24 28 74
26 91 83 81 37 87 77
27 76 18 48 20 67 72
13 56 71 50 32 80
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số